Unaprjeđenje liderskih vještina - Asertivna komunikacija
Tanja Pureta
Direktorica i viši konzultant,
Ramiro