Unaprjeđenje liderskih vještina - Empatija
Tanja Pureta
Direktorica i viši konzultant,
Ramiro