Unaprjeđenje liderskih vještina - Upravljanje promjenama
Tanja Pureta
Direktorica i viši konzultant,
Ramiro